success 100%

Coupon Details

สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

งื่อนไขการรับส่วนลด
– ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
– ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์www.central.co.thโดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
– ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ โดยส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
– บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
– กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องคืนคะแนน The 1 Card ตามจำนวนที่ทำการสั่งซื้อ
– ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-730-7777 (8.30 – 21.00 น.)

(1) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 60 เป็นต้นไป ในเว็ปไซต์เซ็นทรัลออนไลน์ที่ www.central.co.th (ยกเว้นยอดแบ่งจ่าย) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The1Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัมและรับส่วนลดสูงสุด 5% และทุก 25 บาทรับคะแนน The1Card 3 เท่าสำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรด
(2) พิเศษสำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดเป็น 15% และทุก 25 บาทรับคะแนน The1Card 4 เท่า สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด เดอะแบล็ค แบล็ค และแพลทินัมและจำกัดส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/เซลล์สลิป และรับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The1Card 3 เท่าสำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ หรือชื่อเดิม เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ไวท์โกลด์ โกลด์ และเรดและจำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป
(3) พิเศษเฉพาะวันพุธ สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดเป็น 10% และทุก 25 บาทรับคะแนน The1Card 3 เท่าจำกัดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท/เซลล์สลิป / สำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็คและลักซ์ ไม่กำหนดยอดช้อปขั้นต่ำและไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด

สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

สมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

Leave a Reply